News Details


Route March of CAPF from 161 Iswaripur 6 No. Prathamik Vidyalaya (Room - 1), 161A Iswaripur 6 No. Prathamik Vidyalaya (Room - 3), 162 Iswaripur 6 No. Prathamik Vidyalaya (Room - 2) to 161 Ramrayer Gheri Prathamik Vidyalaya (Room - 2), 163A Ramrayer Gheri Prathamik Vidyalaya (Room - 3) via 163 Ramrayer Gheri Prathamik Vidyalaya (Room - 2), 163A Ramrayer Gheri Prathamik Vidyalaya (Room - 3) area under Jibantala PS jurisdiction on 23/03/2021.

missingperson

Jibantala PS